Thursday, February 4, 2010

थकलोय ...

लोकांच्या स्वार्थाला बघून थकलोय
देवाला जाब मागून थकलोय

चौकटीतले आयुष्य जगून थकलोय
खोट खोट हसुन थकलोय

पाठमोरी सुखे बघून थकलोय
वेदेनाला कवटाळून थकलोय

दिशाहीन वाटेवर चालून थकलोय
उन्हात सावलीचा पाठलाग करून थकलोय

होकारची वाट बघून थकलोय
नकारातल्या रीतेपणाला थकलोय

स्वप्नांना तुटताना बघून थकलोय
आसवांना पापण्यांशी थोपवून थकलोय

निरअर्थक श्वास घेऊन थकलोय
पंचतत्वात समर्पीत व्हायची वाट बघून थकलोय.
------- विपुल.

No comments: