Tuesday, February 2, 2010

माणूस

एकटेच आलो, एकटेच जायचे.
ना कोणासाठी थांबायाचे.
श्वास घेत राहायचे, दिवस ढकलत जायचे,
पुन्हा ना कधी माणूस व्हायचे...
हे पाप पुढच्या जन्मात न करायचे
---विपुल

No comments: