Wednesday, April 29, 2009

स्वप्नात आली एक परीस्वप्नात आली एक परी ,
होती ती तेजोमय गौरांगीनी

होती ती कमलनयनी तेजस्विनी,
अवकाशातल्या चांदणी सारखी

केस होते तिचे रेशमी ,
गुंफलेले त्यात माणिक-मोती


ओठ होते तिचे गुलाबी ,
करीत होते ते मधुर वाणी


हसताना पडे गालावर खळी,
हळूच उमलते एक सुंदर कळी


स्वप्नात आली एक परी,
आहे ती माझी प्राणेश्वरी
- विपुल

Tuesday, April 21, 2009

आठवण

भावनाना कवितेचे वळण येते,
शब्दाना देखील काव्य सुचते,

आठवणीत एकच ओढ असते,
तुझ्या सहवासाची निरंतर आस लागते,

क्षणाणा दिवसाचे महत्व येते,
तुझ्या एका नजरेसाठी मन सतत सलते ,

चहूकडे तुझेच रूप दिसते,
मन मनाचीच समजूत घालते,

तुझ्या सोन्दर्याचि तुलना होते,
नक्षत्र फिके वाटू लागते,

दूरवर असलेली तू...,
हृदयाने कायम जवळ असते...

--- विपुल

Friday, April 17, 2009

आम्ही पोर ....

आम्ही पोर आहोत मनाने साफ ,

नका लावू आम्हाला उगाचाच फास,

आम्ही पोर नाही इतके वाईट,

आमची हालत नेहमी असते टाइट ,

आम्ही पोर टाकतो बोलबच्चन,

दिलेला शब्द मानतो वचन,

आम्ही पोर आहोत विश्वासपात्र,

नका करू आम्हास प्रेमास अपात्र,

आम्ही पोर नाही कधी अश्रू ढाळत,

नका म्हणू आम्हाला भावनांचा अर्थ नाही कळत ,

आम्ही पोर आहोत टवाळ,

प्रेम करून तर बघा आमच्या सारखे आम्हीच मवाळ...

- विपुल