Friday, January 9, 2009

प्रेम म्हणजे काय असते

प्रेम म्हणजे काय असते,
जात , धर्म , पंथ, भाषा सर्व काही एक असते,

प्रेम म्हणजे काय असते,
श्रीमंत , गरीब कोणी नसते , मन फक्त सुंदर असते,

प्रेम म्हणजे काय असते,
तुझे-माझे काही नसते , सर्वकाही आपले असते,

प्रेम म्हणजे काय असते,
शब्द माझे , भावविश्व मात्र तिचे असते,

प्रेम म्हणजे काय असते,
दुख माझे , सुख मात्र तिचे असते ,

प्रेम म्हणजे काय असते,
हृदयात मात्र तीच असते ,

प्रेम म्हणजे काय असते,
तिच्या आठवणीत मन सतत झुरत असते ,

प्रेम म्हणजे काय असते,
देह दोन ज्योत मात्र एक असते

-विपुल

Thursday, January 8, 2009

स्वप्नात माझ्या येशील का

स्वप्नात माझ्या येशील का
जीवनाची साथ देशील का

स्वप्नात माझ्या येशील का
प्रेमाचे गीत गाशील का

स्वप्नात माझ्या येशील का
हळूवार मिठीत घेशील का

स्वप्नात माझ्या येशील का
रंगात माझ्या रंगशील का

स्वप्नात माझ्या येशील का
नजरेने तुझ्या घायाळ मला करशील का

स्वप्नात माझ्या येशील का
गीत माझे होशील का

स्वप्नात माझ्या येशील का
क्षणभर प्रेम करशील का
- विपुल