Wednesday, September 16, 2009

च्या मारी काहीतरी ईशेष हाय

आज कालच्याला काय व्हतय कळतच नाय
निसतीच कुस बदलत हाय
च्या मारी काहीतरी ईशेष हाय ||

कामात ध्यान नाय,
आन् पोटा-पाणीची सुद नाय
च्या मारी काहीतरी ईशेष हाय ||

बा बोलला दिवट्याच टाळक ठिकाणावर नाय
माय म्हणाली काहीतरी भानगड हाय
च्या मारी काहीतरी ईशेष हाय ||


चान्दुबा बघून काहीतरी व्हत हाय
पावसात मन थुई थुई नाचत हाय
च्या मारी काहीतरी ईशेष हाय ||

आय चान खर सांगू काय
तिच्या याद बिगर राहवतच नाय
जळि स्थळी काष्टी पाषाणि तीच ती हाय
च्या मारी काहीतरी ईशेष हाय ||

----विपुल

Monday, September 7, 2009

तू.........

तू एक सुंदर चाफेकळी
तुला पाहता पडते खळी || १ ||

तू एक सुंदर नाजूक परी
जीव जडला तुझ्यावरी || २||

तू एक सुंदर फुलपाखरू
भोवती तुझ्या मन बावरू ||३||

तू एक रिमझिम रेशीम धारा
आसमन्त सजला सारा ||४||

तू एक सुरेल सुमधुर गाणे
मनात बहरती प्रीतीचे चांदणे ||५||

प्रीतीच्या चांदण्यात चल न्हाऊ या
मनातले गुज बोलु या ||६||

----------विपुल