Tuesday, April 27, 2010

मी न माझा राहिलो


मी न माझा राहिलो
माझे न कोणी...
मतलबी या जगतात
आता उरले न काही... ॥ध्रु॥


माणुस म्हणुनी जन्मलो
माणुस म्हणुनी जगलो
व्यवहारी या बाजारात
सौदा न केला कधी... ॥१॥

घालुनि मुखवटे इथे
बेइमान फ़िरती भोवताली
गर्दीत या बघ्यांच्या
जीव गुदमरुन जाई... ॥२॥

आखुनी चौकट इथे
झेप घेतात सारे
झाटूनी पंख स्वप्नांचे
मग्रूर हसतात प्यारे... ॥३॥

या देशात गलबतांच्या
राहिले न किनारे
अनूकुल जेथे वारे
धावले तेथे न्यारे...॥४॥

मी न माझा राहिलो
माझे न कोणी...
मतलबी या जगतात
आता उरले न काही... ॥ध्रु॥

-------विपुल