Friday, July 3, 2009

प्रेमाची SDLC

काय करू आजकाल कामात नाही ध्यान,
तिच्या विचाराने होते सिस्टम हॅंग

करत आहे देवाकाडे F1-F1,
आहे ती माझ्यासाठी A1-A1

तिच्या आठवणीने होते मेमरी full,
throw होते Exception stack is full

Divide by zero ची नाही मला भीती,
तिच्यावर माझ्या प्रेमाची गणती infinity

होत आहे स्वप्नाचे Design & Planning,
करीत आहे तसे जीवनाचे Scheduling

नाही होत जीवांचे "समाज"-casting ,
प्रेमात सगळे असते type-casting.

- विपुल.

No comments: