Wednesday, July 1, 2009

साथ मला तुझी हवी !!

साथ मला तुझी हवी,
पाउसात चिंब भिजताना ,

साथ मला तुझी हवी,
आकाशात पांघरलेले चांदणे बघताना,

साथ मला तुझी हवी,
समुद्रकिनारी स्वप्नातले घरटे बांधताना,

साथ मला तुझी हवी,
बागेतील एका रम्य सायंकाळी मनसोक्त फिरताना,

साथ मला तुझी हवी,
गोठणार्‍या थंडीत प्रेमाची उब घेताना,

साथ मला तुझी हवी,
आयुष्याच्या रंगमंचावर एकेक पदर हळुच पलटताना,


साथ मला तुझी हवी,
जगास सामोरे जाताना,

साथ मला तुझी हवी,
जीवन आनंद लुटताना,

साथ मला तुझी हवी,
प्रत्येक श्वास घेताना....

विपुल.

No comments: