Wednesday, December 3, 2008

एक दिवा स्वप्न

आज साखर झोपेत एक स्वप्न पडले. फार विचित्र स्वप्न होते त्यामधे अतिरेकी अंधाधुंद गोळीबार करत असतात आणि अचानक मी त्याच्या समोर येतो आणि दक्षिणेमधल्या हीरो सारखा मी त्यांच्या वर प्रतिहल्ला करतो आणि सगळ्याना पकडतो.असे घडल्यावर मी प्रकाश झोतात येतो सगळे मीडीया वाले , नेते मंडळी माझ्या भेटीला... कुठला तरी पक्ष मला निवडुणकीसाठी उमेदवारी देतो... आणि अचानक मला खडाडून
जाग येते .... पुन्हा मी एक सर्व साधारण माणूस होतो ( मराठी माणूस )....

No comments: