Friday, January 9, 2009

प्रेम म्हणजे काय असते

प्रेम म्हणजे काय असते,
जात , धर्म , पंथ, भाषा सर्व काही एक असते,

प्रेम म्हणजे काय असते,
श्रीमंत , गरीब कोणी नसते , मन फक्त सुंदर असते,

प्रेम म्हणजे काय असते,
तुझे-माझे काही नसते , सर्वकाही आपले असते,

प्रेम म्हणजे काय असते,
शब्द माझे , भावविश्व मात्र तिचे असते,

प्रेम म्हणजे काय असते,
दुख माझे , सुख मात्र तिचे असते ,

प्रेम म्हणजे काय असते,
हृदयात मात्र तीच असते ,

प्रेम म्हणजे काय असते,
तिच्या आठवणीत मन सतत झुरत असते ,

प्रेम म्हणजे काय असते,
देह दोन ज्योत मात्र एक असते

-विपुल

No comments: